OPERATÖR HOS INABLER.
DET HÄR KAN NI ERBJUDA.
Mobila tjänster.

Med iNabler som partner kan ni erbjuda era kunder en uppsjö av tjänster. De vanligaste huvudprodukterna är mobilabonnemang, mobila bredband samt data-SIM. Med Sveriges bästa 4G-täckning och stabila 2G- och 3G-nät får era kunder en effektiv och snabb användarupplevelse, vare sig det gäller surf, samtal eller annat.

Alla mobila tjänster har självklart tillgång till användning i, till och från utlandet. För att ytterligare kvalitetssäkra användarupplevelsen kan 4G-samtal (VoLTE) samt WiFi-samtal (VoWiFi eller VoIP) provisioneras i nätet, så att surfsamtal kan ta vid om den vanliga mobiltäckningen inte fungerar tillfredsställande på specifika platser.

Era möjligheter som operatör att utveckla, bygga och leverera operatörs- och kundspecifika tilläggstjänster, rabatter, tillvalsprodukter och dylika är i praktiken oändliga. Detta upplägg gör att ni kan skräddarsy ert kunderbjudande mot de målgrupper som ni fokuserar på.

Sammanfattning
Mobila tjänster
Vanliga produkter:
Mobilabonnemang
Mobila bredband
Data-SIM
Populära funktioner:
Utlandssurf och utlandssamtal
4G-samtal
WiFi-samtal
Täckningsnät:
Funktionellt på 2G, 3G, 4G och inom kort 5G.
Fasta tjänster.

För de mobiloperatörer som vill erbjuda tjänster för fast telefoni erbjuder iNabler olika upplägg i mobilnätet. Med kunds fasta telefonnummer överflyttat till mobila nätet kan ni som operatör hålla ner priserna i högre mån än vid analog telefoni via telejacket, och användarupplevelsen är bredare samt mer funktionell.

De vanligaste produkterna inom fast telefoni är hemtelefoni via mobilnätet (konsument), fasttelefoni via mobilnätet (näringsidkare) samt fastnummer i mobilen (konsument och näringsidkare).

En av många fördelar med fast tjänst via mobila nätet är friheten att inte vara låst vid en fast punkt/adress. Med högre funktionalitet i telefonen och tjänsten provisionerad via ett SIM-kort istället för en nedgrävd kopparledning blir kunden mobil och mer flexibel med sin användning.

Sammanfattning
Fasta tjänster
Vanliga produkter:
Hemtelefoni via mobilnätet (HVM)
Fast telefoni via mobilnätet (FVM)
Fastnummer i mobilen

Täckningsnät:
Funktionellt på 2G, 3G och 4G.

Växeltjänster.

När ni som mobiloperatör via iNabler erbjuder och tillhandahåller växeltjänster så används samma plattform som de stora operatörerna använder (3, Tele2, Telia). Med bred kunskap inom växelsegmentet har iNabler tagit fram kostnadseffektiva, smarta och moderna växellösningar för allt ifrån enmansföretag till stora organisationer.

Med mobile extension (MEX) kopplas mobilabonnemang samman med växeln vilket gör att hela växelfunktionaliteten kan användas direkt i mobiltelefonen. Växelplattformen är användarvänlig för administratörer och användare hos era kunder, men också för er som mobiloperatör.

iNablers växelupplägg tillåter och möjliggör en rad olika funktioner för er mobiloperatör. Detta innebär att ni kan erbjuda alla växelkunder stor flexibilitet funktionsmässigt och nischat för varje enskild användare. Några populära funktioner är konferenssamtal, samtalsstatistik och rapportering, schemaläggning, hänvisning och aktivitets-/närvarostatus.

Sammanfattning
Växeltjänster
Vanliga produkter:
Huvudnummer/växel
Växelanknytning
Mobile Extension
Populära funktioner:
Schemalagda öppettider

Konferenssamtal
Användar- och gruppstatistik
Menyval
Hänvisning och närvarostatus

Täckningsnät:
Varierar beroende på vilken tjänst som används.
Kringtjänster.

Kringtjänster är tilläggstjänster som inte nödvändigtvis är kopplade till funktionaliteten av ett abonnemang. Kringtjänster kan vara tjänster såsom utlandspaket, rabatter och/eller andra dylika tjänster.

Som mobiloperatör via iNabler har ni stor frihet att skapa era egna tjänster och produkter för att komplettera och fullända er produktportfölj till era kunder. Kringtjänster kan kopplas till specifika abonnenter, abonnemang eller segment (mobil/fast/växel).

Sammanfattning
Fasta tjänster
Vanliga produkter:

Kringtjänster är tilläggstjänster som skräddarsys och skapas av er som mobiloperatör för att fylla en funktion som inte nödvändigtvis ingår i ett abonnemang.

Populära kringtjänster:
Rabatt- och kampanjverktyg

Paketeringar
SLA för växel (Service Level Agreement)

Körjournaler.

Körjournaler via iNabler kännetecknas av enkelhet. Med kontinuerlig spårning (GPS tracking) i både mobilapp, app för surfplatta och direkt på webben har slutkunden alltid full kontroll över företagets fordon på kartan. Är man aktiv inom ett specifikt område kan man markera detta på kartan och få larm när en av företagets bilar är ute på vift.

Gränssnittet är lätt att använda oavsett om företaget har ett eller hundratals fordon. Företagets administratör kan antingen checka in föraren på den bil som kommer att användas, eller låta föraren göra det själv. Oavsett så sparas alla körningar och man kan direkt efteråt, eller retroaktivt, markera vilken typ av körning som har ägt rum.

Med körjournaler sparar företaget pengar, kan snabbt exportera rapporter för internt bruk och gentemot Skatteverket.

Sammanfattning
Körjournaler
Vanliga produkter:
Körjournaler
Populära funktioner:
Spåra företagets fordon inom Sverige och hela EU/EES
Larm och säkerhetszoner
Automatisk och manuell rapportering
Lätt installation
Är ni redo att starta er
egen mobiloperatör?