Starta mobiloperatör med Inabler.
Vi är en Mobile Virtual Network Enabler, MVNE, som hjälper företag att starta en mobiloperatör. I vår operatörslösning ingår alla självklara delar för att driva en operatör; kund- och abonnemangssystem, CRM, fakturering, finansiering och mycket mer.
Välj er egen nisch, eller bli en helhetsleverantör.
Som operatör hos Inabler kan man rikta in sig på den målgrupp som passar verksamheten bäst.

Våra operatörer erbjuder lösningar för B2C (konsument), B2B (näringsidkare), upphandlingar (offentlig sektor), M2M (machine to machine) och flera andra.

Den vanligaste målgruppen är mobiltelefoni och mobilt bredband för konsumenter.

Vad är Inablers roll?
Vi är spindeln i nätet.
Som operatör hos Inabler får man full tillgång till mobilnätet för sina kunder. Accessen är densamma som för nätägarens egna kunder.

Läs mer om vilka tjänster ni kan erbjuda.

En sömlös operatör med Inabler.
ii
Fakturering och kontrakt
Automatiserad fakturering, påminnelse- och kravhantering samt kontraktsbelåning underlättar för er verksamhet.
Kundservice och administration
Porteringsstöd, brevhantering och CRM-system för professionell kundvård.
Grafisk profilering och marknadsföring
Vi tar fram en grafisk profil som passar er approach, och hjälper er med marknadsföring.
Utbildningar, coaching och material
Vi utbildar er, era anställda och era kunder hos oss, hos er eller hos kund.
ii
Fakturering och kontrakt
Automatiserad fakturering, påminnelse- och kravhantering samt kontraktsbelåning underlättar för er verksamhet.
Kundservice och administration
Porteringsstöd, brevhantering och CRM-system för professionell kundvård.
Grafisk profilering och marknadsföring
Vi tar fram en grafisk profil som passar er approach, och hjälper er med marknadsföring.
Utbildningar, coaching och material
Vi utbildar er, era anställda och era kunder hos oss, hos er eller hos kund.
Vanliga frågor.

Uppskattad tid från beställning av er operatör till startdatum är ca 3 månader.

Från det att ni bestämt er att starta operatör går det fort att komma igång. Efter att ni tagit en första kontakt med oss så ser flödet ut som följer. Beroende på vad ni har för behov och när ni själva är redo tar det olika lång tid.

Planering & Strategi

Vi går igenom vad ni har för planer och vilka tjänster ni är i behov av. Vi skapar en gemensam strategi och ni bestämmer namnet på er operatör.

Design & Utveckling

Vi går igenom hur era tjänster mot kund ska fungera och sätter dessa i utveckling. Samtidigt så skriver vi avtal med de företag inom branschen som krävs.

Test & Leverans

De första abonnemangen och SIM-korten är redo för användning och testas i live-läge. Efter detta är ni operativa som Sveriges nyaste mobiloperatör.

Att driva en egen mobiloperatör innebär att ni har friheten att själv välja inriktning när det kommer till marknadsföring, målgrupp, nisch, produkter, tjänster, kampanjer, prissättning, m.m. I jämförelse med en återförsäljare inom telekom så ligger det största fokuset som mobiloperatör på att vårda de befintliga kunderna och bygga ett starkt varumärke.

Vi på iNabler har lång erfarenhet inom telekombranschen, med aktivt arbetande i återförsäljare-verksamhet, start och drivande av mobiloperatör, telemarketing, fältförsäljning och customer service.

Detta gör att vi ser operatörsverksamheten från olika perspektiv när det gäller till exempel marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att applicera detta för er, så får ni en snabb och effektiv start som den senaste uppstickaren på telekommarknaden i Sverige.

Som virtuell operatör nyttjar man i regel en av de stora operatörernas (Telia, Telenor, Tele2 och 3) nät. Inablers avtal med nätägare klargör att kapaciteten för slutkunderna hos Inablers operatörer är identisk med nätägarens egna slutkunder.

Är ni redo att bli Sveriges nyaste mobiloperatör?