Täckningskarta och driftstörningar.
Täckningskarta

Täckningskartan är en fingervisning på vilken täckning du kan förvänta dig på den platsen som är markerad på kartan. Du kan filtrera mellan de olika näten för ett mer specifikt resultat.

Den förväntade täckningsupplevelsen är baserad på utomhustäckning, ej inomhustäckning. Täckningen på platsen, både utomhus och inomhus kan variera med anledning av flera faktorer, såsom:

Vegetation och bebyggelse
Byggmaterial
Närliggande radiosändare
Belastning på mast och mobilnät

Driftkarta

Driftkartan visar var det finns driftstörningar just nu. En driftstörning kan bero på såväl planerade som oplanerade avbrott.

En orangemarkerad driftstörning innebär att en tjänst har störningar. Det kan omfatta alla funktioner eller en specifik tjänst, t.ex data eller SMS.

En rödmarkerad driftstörning innebär att en tjänst har helt avbrott. Det kan omfatta alla funktioner eller en specifik tjänst, t.ex data eller SMS.

Inabler har inte egna servicetekniker i anslutning till dessa störningar. Vi kan inte påskynda ett ärende.

Vanliga frågor.

Uppskattad tid från beställning av er operatör till startdatum är ca 3 månader.

Från det att ni bestämt er att starta operatör går det fort att komma igång. Efter att ni tagit en första kontakt med oss så ser flödet ut som följer. Beroende på vad ni har för behov och när ni själva är redo tar det olika lång tid.

Planering & Strategi

Vi går igenom vad ni har för planer och vilka tjänster ni är i behov av. Vi skapar en gemensam strategi och ni bestämmer namnet på er operatör.

Design & Utveckling

Vi går igenom hur era tjänster mot kund ska fungera och sätter dessa i utveckling. Samtidigt så skriver vi avtal med de företag inom branschen som krävs.

Test & Leverans

De första abonnemangen och SIM-korten är redo för användning och testas i live-läge. Efter detta är ni operativa som Sveriges nyaste mobiloperatör.

Att driva en egen mobiloperatör innebär att ni har friheten att själv välja inriktning när det kommer till marknadsföring, målgrupp, nisch, produkter, tjänster, kampanjer, prissättning, m.m. I jämförelse med en återförsäljare inom telekom så ligger det största fokuset som mobiloperatör på att vårda de befintliga kunderna och bygga ett starkt varumärke.

Vi på iNabler har lång erfarenhet inom telekombranschen, med aktivt arbetande i återförsäljare-verksamhet, start och drivande av mobiloperatör, telemarketing, fältförsäljning och customer service.

Detta gör att vi ser operatörsverksamheten från olika perspektiv när det gäller till exempel marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att applicera detta för er, så får ni en snabb och effektiv start som den senaste uppstickaren på telekommarknaden i Sverige.

Som virtuell operatör nyttjar man i regel en av de stora operatörernas (Telia, Telenor, Tele2 och 3) nät. Inablers avtal med nätägare klargör att kapaciteten för slutkunderna hos Inablers operatörer är identisk med nätägarens egna slutkunder.