Täckning hos Inabler.

Bra täckning ger trygghet och era kunder är trygga hos er. Vårt erbjudande ger operatörer möjligheten att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar med toppkvalitet och eftertraktade funktioner för alla målgrupper och branscher.

Täckningsnät

Tele2 tillhandahåller ett kraftfullt och prisbelönt nät (P3 Connect Mobile Benchmark, 2019). Med iNablers fulla kapacitet i nätet kan ni som mobiloperatör erbjuda trygg täckning över hela landet. På de platser där täckningen inte räcker till kan istället WiFi-samtal ta vid som en försäkring på oslagbar kvalitet.

Täckningsgrad:
Befolkningstäckning 99.9%
Yttäckning 80%
Tillgängliga mobilnät:
Internetsamtal:
4G-samtal och HD-voice
Normalt sker samtal över 3G-nätet. Med ett väl utbrett och utvecklat 4G-nät kan samtalen istället ske över 4G-nätet, även kallat VoLTE (Voice over LTE). 4G-samtal har i regel bättre kvalitet och möjliggör samtal på andra platser än vid 2G- och 3G-samtal. HD-voice ger en bättre ljudkvalitet och stöds om uppringare och mottagare ringer inom samma nät.
WiFi-samtal
WiFi-samtal, även kallat VoWiFi (Voice over WiFi), är en funktionalitet som tillåter användaren att vara helt bortkopplad från mobilnätet och istället ringa över en WiFi-anslutning. WiFi-samtal är speciellt lämpligt där det råder radioskugga, exempelvis under mark och där vegetation hindrar mobilnätets signaler.
Se förväntad täckning och aktuella/pågående driftstörningar
Vanliga frågor.

Uppskattad tid från beställning av er operatör till startdatum är ca 3 månader.

Från det att ni bestämt er att starta operatör går det fort att komma igång. Efter att ni tagit en första kontakt med oss så ser flödet ut som följer. Beroende på vad ni har för behov och när ni själva är redo tar det olika lång tid.

Planering & Strategi

Vi går igenom vad ni har för planer och vilka tjänster ni är i behov av. Vi skapar en gemensam strategi och ni bestämmer namnet på er operatör.

Design & Utveckling

Vi går igenom hur era tjänster mot kund ska fungera och sätter dessa i utveckling. Samtidigt så skriver vi avtal med de företag inom branschen som krävs.

Test & Leverans

De första abonnemangen och SIM-korten är redo för användning och testas i live-läge. Efter detta är ni operativa som Sveriges nyaste mobiloperatör.

Att driva en egen mobiloperatör innebär att ni har friheten att själv välja inriktning när det kommer till marknadsföring, målgrupp, nisch, produkter, tjänster, kampanjer, prissättning, m.m. I jämförelse med en återförsäljare inom telekom så ligger det största fokuset som mobiloperatör på att vårda de befintliga kunderna och bygga ett starkt varumärke.

Vi på iNabler har lång erfarenhet inom telekombranschen, med aktivt arbetande i återförsäljare-verksamhet, start och drivande av mobiloperatör, telemarketing, fältförsäljning och customer service.

Detta gör att vi ser operatörsverksamheten från olika perspektiv när det gäller till exempel marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att applicera detta för er, så får ni en snabb och effektiv start som den senaste uppstickaren på telekommarknaden i Sverige.

Som virtuell operatör nyttjar man i regel en av de stora operatörernas (Telia, Telenor, Tele2 och 3) nät. Inablers avtal med nätägare klargör att kapaciteten för slutkunderna hos Inablers operatörer är identisk med nätägarens egna slutkunder.