Inablers erbjudande.

Vårt upplägg är designat för att ni som operatör ska ha möjligheten att ha allt, lagom, eller grundutbudet. Genom att ha ett skalbart erbjudande väljer ni själva vad er verksamhet ska göra medan iNabler gör resten.

Fakturering och kontrakt
ii
Fakturering
Varje månad exporterar vi en fakturafil ifrån ert kundsystem och genererar fakturor tillsammans med en factoringpartner.
Kontraktsbelåning
Kontraktsbelåning, en förskottsbetalning på avtalets värde, kan användas för att ombesörja större ekonomiska kostnader (hårdvaror/löner/andra utgifter) vid start av avtalet.
Kravhantering
Påminnelsehantering och inkassokrav sköts från factoringpartner.
Juridisk hjälp
Om ni hamnar i en sits där det behövs juridisk rådgivning och hjälp hjälper vi till. Juridisk hjälp kan gälla allt ifrån att upprätta allmänna villkor och avtal till enskilda kundcase.
Bokföring
Er operatörs bokföring kan outsourcas delvis, per timme eller helt och hållet.
Kundservice och administration
Kundservice
Ni kan ta hjälp av Inablers kompetenta kundservice för era egna slutkunder när det behövs. Outsourcing av kundservice kan göras för vissa segment eller fullständig outsourcing.
Brevhantering
SIM- och brevhantering sköts helt och hållet ifrån Inabler med brandad grafik som ni sätter er egen prägel på.
Porteringsstöd
Portering (nummerflytt) kan vara en tidskrävande process och är bland det viktigaste man som operatör behöver lägga tid på.
Svarsservice
Ni som operatör och era slutkunder kan använda Inablers svarsservice. Svarsservice är en backup när man inte själv mäktar med flödet av inkommande samtal, eller använder när man inte är tillgänglig.
Växel
Hosta er egen växel eller låt Inabler göra det.
CRM-system
Ta del av ett CRM-system skräddarsytt för mobiloperatörer och telekom.
Utbildning
Inabler hjälper till med utbildning on site, tillgängligt för både er och era kunder.
Marknadsföring och varumärke
Varumärkesprofil
Tillsammans kan vi ta fram ett brand och svara på frågor - ert why, how och what.
Grafisk profil och design
Inabler hjälper att ta fram en grafisk profil som sätter en ton till ert brand och skapar en approach som passar er målgrupp.
Vanliga frågor.

Uppskattad tid från beställning av er operatör till startdatum är ca 3 månader.

Från det att ni bestämt er att starta operatör går det fort att komma igång. Efter att ni tagit en första kontakt med oss så ser flödet ut som följer. Beroende på vad ni har för behov och när ni själva är redo tar det olika lång tid.

Planering & Strategi

Vi går igenom vad ni har för planer och vilka tjänster ni är i behov av. Vi skapar en gemensam strategi och ni bestämmer namnet på er operatör.

Design & Utveckling

Vi går igenom hur era tjänster mot kund ska fungera och sätter dessa i utveckling. Samtidigt så skriver vi avtal med de företag inom branschen som krävs.

Test & Leverans

De första abonnemangen och SIM-korten är redo för användning och testas i live-läge. Efter detta är ni operativa som Sveriges nyaste mobiloperatör.

Att driva en egen mobiloperatör innebär att ni har friheten att själv välja inriktning när det kommer till marknadsföring, målgrupp, nisch, produkter, tjänster, kampanjer, prissättning, m.m. I jämförelse med en återförsäljare inom telekom så ligger det största fokuset som mobiloperatör på att vårda de befintliga kunderna och bygga ett starkt varumärke.

Vi på iNabler har lång erfarenhet inom telekombranschen, med aktivt arbetande i återförsäljare-verksamhet, start och drivande av mobiloperatör, telemarketing, fältförsäljning och customer service.

Detta gör att vi ser operatörsverksamheten från olika perspektiv när det gäller till exempel marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att applicera detta för er, så får ni en snabb och effektiv start som den senaste uppstickaren på telekommarknaden i Sverige.

Som virtuell operatör nyttjar man i regel en av de stora operatörernas (Telia, Telenor, Tele2 och 3) nät. Inablers avtal med nätägare klargör att kapaciteten för slutkunderna hos Inablers operatörer är identisk med nätägarens egna slutkunder.